Uvodna riječ

Dobro došli na internet stranicu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja!

Agencija je upravna organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH sa operativnom samostalnošću uspostavljena 2009. godine na osnovu Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine. Sjedište Agencije nalazi se u Istočnom Sarajevu, u ulici Nikole Tesle 59, u objektu u kome je smještena i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

Formiranjem Agencije izvan policijskih struktura, što je i bila obaveza Bosne i Hercegovine kroz Mapu puta za liberalizaciju viznog režima i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, stvoreni su uslovi za objektivno, stručno i nepristrasno vještačenje u predmetima po naredbama nadležnih tužiteljstava i sudova Bosne i Hercegovine.

Vještačenjem u okviru svojih zakonskih nadležnosti Agencija poštuje dostignute standarde na zaštiti ljudskih prava i sloboda, poštujući principe stručnosti, nepristrasnosti i odgovornosti, a kvalitetnim forenzičkim ispitivanjima i vještačenjima doprinosi vladavini prava i zakona u Bosni i Hercegovini.

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja je u 2019. godini postala prva forenzička institucija u Bosni i Hercegovini koja posjeduje prestižnu međunarodnu akreditaciju u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025 „Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija“ čime je učinjen iskorak koji je Bosnu i Hercegovinu približio ispunjavanju uslova za pridruživanje Evropskoj uniji.

S poštovanjem!

Direktor
Radiša Samardžija