Laboratorija za hemijsko-toksikološka vještačenja

Laboratorija za hemijsko – toksikološka vještačenja je opremljena krajem 2018. godine kada je izvršena nabavka, isporuka i montaža laboratorijske opreme potrebne za rad Laboratorije.

Laboratorija za hemijsko-toksikološka vještačenja

U narednom periodu preduzeće se aktivnosti na uspostavljanju metoda rada kako bi Laboratorija za hemijsko – toksikološka vještačenja postala prvi laboratorija ovog tipa u Bosni i Hercegovini u području sigurnosti a za potrebe rada sudova i tužilaštava. U laboratoriji će se vršiti stručna ispitivanja i vještačenja primjenom savremenih metoda u oblasti hemijske toksikologije, kao što je, između ostalog, kvalitativna i kvantitativna analiza alkohola, droga i psihoaktivnih supstanci u biološkim uzorcima – krv, urin i sl.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57