Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System, HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler i Pro Flex PCR System 96-well block – LOT 1 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja i kalibracije varijabilnih mikropipeta Eppendorf Research plus i Eppendorf – LOT 2 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja TUTNAUER AUTOCLAVE – STEAM STERILIZER – LOT 3 
23.05.2023.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja, kalibracije i održavanja centrifuga proizvođača Eppendorf – LOT 4 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja gasnog hrom. sa MS det. (GC MSD), gasnog hrom. sa FID det. (HS-GC-FID) i gasnog hrom. sa masenim det. i gasnog hrom. sa plameno-jonizujućim det. (GC MS/FID) – LOT 5 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja aparata za dejonizovanu vodu proizvođača Wasserlab – LOT 6 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovne godišnje kalibracije vaga isamopokaznih termometara – LOT 7 
27.03.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za toksikološko-hemijsku analizu uzoraka urina i krvi - LOT 1 
27.03.2023.  Odluka o poništenju postupka nabavke kontrolnih uzoraka urina - LOT 2 
26.12.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke automatskog ekstraktora 
20.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog frižidera 
15.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku videokonferencijskog uređaja 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku desktop računara i laserskih kolor printera – LOT 1 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sviča i rutera – LOT 2 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku printera za printanje optičkih medija – LOT 3 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku desktop servera – LOT 4 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku forenzičkih radnih stanica za vještačenje kompjutera, prenosnih računara i prenosnih memorija – LOT 5 
09.12.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku personalnih računara – LOT 6 
24.11.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenog specijalizovanog vozila 
04.11.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog goriva eurodizel BAS EN 590 EURO 5, AD BLU tečnosti i zimske tečnosti za brisače na teritoriji Bosne i Hercegovine 
<< prethodna | 1 | 2 | 3 |