Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju


Datum Naziv
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program “Magnet Witness” (serijski broj: 10828) – LOT 1 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „FTK Standalone“ (serijski broj: 3455160, software maintenance and support) – LOT 2 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „X-Ways Forensic“ (serijski broj: 4666A8A7) – LOT 3 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program “R-Studio Network Technician License“ – LOT 4 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Mount Image Pro” (serijski broj: 8DB9-E6EF-22E3) – LOT 5 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program “Belkasoft Forensic Studio Ultimate” (serijski broj: AXYVD4-GEJZJU-P4TTNJ-ZHCHP3-UR5ECP-XU6X4V) – LOT 6 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „EnCase Law Enforcement v7“ (serijski broj: v1608464033) – LOT 7 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „PC 3000 Flash“ (serijski broj: 002642) – LOT 8 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Magnet Axiom with Colud Add-on“ (serijski broj: SCY7734920100042) – LOT 9 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Sumuri Recon ITR“ (serijski broj: 0374419090029180) – LOT 10 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Sumuri Recon Lab“ (serijski broj: 0374419120041648) – LOT 11 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Arsenal Image Mounter“ – LOT 12 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program i opremu „PC 3000 UDMA“ (serijski broj: 007744, software maintenance and support) – LOT 13 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „FTK Standalone“ (serijski broj: 1325436, software maintenance and support) – LOT 14 
02.07.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „FTK Standalone“ (serijski broj: 1325441, software maintenance and support) – LOT 15 
11.06.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku setova za toksikološko-hemijsku analizu uzoraka urina i krvi pomoću GC-MS 
06.06.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System – LOT 1 
06.06.2024.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja TUTNAUER AUTOCLAVE – STEAM STERILIZER – LOT 2 
06.06.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja i kalibracije varijabilnih mikropipeta Eppendorf – LOT 3 
06.06.2024.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga usluga redovnog servisiranja gasnog hrom. sa MS detek.(GCMSD), gasnog hrom. sa FID detek.(HS-GC-FID) i gasnog hrom. sa masenim detek. i gasnog hrom. sa plameno-jonizujućim detek. (GCMS/FID)– LOT4 
<< prethodna | 1 | 2 |

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57