Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju


Datum Naziv
27.03.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za toksikološko-hemijsku analizu uzoraka urina i krvi - LOT 1 
27.03.2023.  Odluka o poništenju postupka nabavke kontrolnih uzoraka urina - LOT 2 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System, HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler i Pro Flex PCR System 96-well block – LOT 1 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja i kalibracije varijabilnih mikropipeta Eppendorf Research plus i Eppendorf – LOT 2 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja TUTNAUER AUTOCLAVE – STEAM STERILIZER – LOT 3 
23.05.2023.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja, kalibracije i održavanja centrifuga proizvođača Eppendorf – LOT 4 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja gasnog hrom. sa MS det. (GC MSD), gasnog hrom. sa FID det. (HS-GC-FID) i gasnog hrom. sa masenim det. i gasnog hrom. sa plameno-jonizujućim det. (GC MS/FID) – LOT 5 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja aparata za dejonizovanu vodu proizvođača Wasserlab – LOT 6 
23.05.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovne godišnje kalibracije vaga isamopokaznih termometara – LOT 7 
30.05.2023.  Odluka o poništenju postupka nabavke hemikalija - LOT 1 
30.05.2023.  Odluka o poništenju postupka nabavke standarda droga - LOT 2 
22.06.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pomoćne laboratorijske opreme – LOT 1 
22.06.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala - LOT 2 
04.07.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za kreiranje forenzičkih kopija 
10.07.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hemikalija - LOT 1 
10.07.2023.  Odluka o poništenju postupka nabavke standarda droga - LOT 2 
14.07.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program “DVR Examiner” (serijski broj: 10828) – LOT 1 
14.07.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „FTK Standalone“ (serijski broj: 3455160, software maintenance and support) – LOT 2 
14.07.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „X-Ways Forensic“ (serijski broj: 4666A8A7) – LOT 3 
14.07.2023.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program “R-Studio Network Technician License“ – LOT 4 
<< prethodna | 1 | 2 |

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57