Kontakt


Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja


057 320 300

057 320 303

afiv@afiv.gov.ba

press@afiv.gov.ba

Nikole Tesle 59, 71123 Istočno Sarajevo

Radno vrijeme: 9.00 - 17.00

Kontakti zaposlenih

 • Direktor
  057 320 300
 • Zamjenik direktora
  057 320 300

 • Šef Odjeljenja za podršku
  057 320 307
 • Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju, međuagencijsku saradnju i odnose sa medijima
  057 320 329
 • Stručni savjetnik za analizu, planiranje i obuke
  057 320 326
 • Referent za čuvanje uzoraka
  057 320 315
 • Tehnički sekretar
  057 320 300
 • Vozač - kurir
  057 320 300
 • Šef odsjeka za biološka i DNK vještačenja
  057 320 319
 • Stručni savjetnik za biološka vještačenja i analizu DNK
  057 320 320
 • Referent za biološko – hemijske poslove
  057 320 320
 • Stručni savjetnik za vještačenje požara i eksplozija
  057 320 318
 • Stručni savjetnik za hemijsko-fizička vještačenja
  057 320 317
 • Stručni savjetnik za toksikološko - hemijska vještačenja
  057 320 314
 • Referent za hemijske i tehničke poslove
  057 320 314
 • Pomoćnik direktora za kriminalističko-tehnička vještačenja
  057 320 302
 • Šef odsjeka za kriminalističko – tehnička vještačenja
  057 320 311
 • Stručni savjetnik za grafološka/grafoskopska vještačenja
  057 320 309
 • Stručni savjetnik – forenzički analitičar kompjuterskih sistema
  057 320 322
 • Stručni savjetnik za audio i video vještačenja
  057 320 310
 • Viši stručni saradnik za fonetska vještačenja
  057 320 310
 • Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i informatičke poslove
  057 320 313
 • Šef odsjeka za pravne, kadrovske i opšte poslove
  057 320 325
 • Referent za protokol i arhiv
  057 320 308
 • Referent za administrativno – tehničke poslove
  057 320 304
 • Šef odsjeka za finansijsko-materijalne poslove i upravljanje budžetom
  057 320 316
 • Stručni savjetnik za analizu, planiranje i kontrolu finansijskog poslovanja
  057 320 306
 • Samostalni referent za obračun plata, naknada i blagajnu – blagajnik
  057 320 305

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57