Laboratorija za daktiloskopska vještačenja

Laboratorija je počela sa radom krajem 2015. godine i raspolaže najmodernijom opremom, svjetski renomiranih proizvođača. Osoblje je prošlo neophodne obuke, a Laboratorija je opremljena trenutno najsavremenijim sistemom za otkrivanje, snimanje, poboljšanje i analizu otisaka prstiju - DCS 5 kompanije ''Foster + Freeman'', što u znatnoj mjeri doprinosi kvalitetu vještačenja, kao i proširenju polja forenzičkih ispitivanja i vještačenja u ovoj laboratoriji.

Laboratorija za daktiloskopska vještačenja

Laboratorija za daktiloskopska vještačenja osposobljena je za obavljanje sljedećih poslova:

  • Detekcija tragova papilarnih linija na predmetima dostavljenim na daktiloskopsko vještačenje, primjenom savremenih svjetlosnih izvora i tehnika, bez tretiranja traga;
  • Obrada, unos tragova papilarnih linija u daktiloskopske baze podataka (Baza podataka identifikovanih i Baza podataka neidentifikovanih spornih tragova) i digitalizacija tragova papilarnih linija (AFIS);
  • Obrada, unos i vođenje baze otisaka papilarnih linija osumnjičenih osoba (opšta i mono daktiloskopska zbirka), te digitalizacija otisaka osumnjičenih osoba (AFIS);
  • Identifikacija osoba na osnovu pronađenih tragova papilarnih linija na predmetima dostavljenim za ispitivanje i vještačenje;
  • Provjera i utvrđivanje identiteta osoba i leševa na osnovu otisaka papilarnih linija ili na osnovu daktilokartona, dostavljenih putem Naredbe/Zahtjeva za ispitivanje i vještačenje.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57