Laboratorija za grafološka/grafoskopska vještačenja

Laboratorija posjeduje najmoderniju opremu i softvere koji se koriste u grafološkim/grafoskopskim vještačenjima, a u potpunosti je funkcionalna od 2011. godine.

Vještačenja se vrše primjenom nedestruktivnih metoda uz korištenje optičkih instrumenata (video-spektralni komparator, stereomikroskop, ESDA-uređaj za otkrivanje utisnutih tragova na papiru).

Laboratorija za grafološka/grafoskopska vještačenja

U laboratoriji se, u okviru forenzičke analize - vještačenja, vrše sljedeća ispitivanja:

  • Ispitivanje rukopisa (običnih, kurzivnih, štampanih i tehničkih), ispitivanje anonimnih rukopisa, potpisa (punih, skraćenih, parafnih), identifikacija brojeva;
  • Ispitivanje tekstova pisanih pisaćom mašinom, određivanje sistema iste, idetifikacija pisaće mašine po tekstu i utvrđivanje naknadno dodavanog teksta;
  • Ispitivanje originalnosti svih vrsta dokumenata i autentičnosti novčanica, identifikacija vrste štampe i svih vrsta otisaka pečata, štambilja i sl.
Vještak za grafološka/grafoskopska vještačenja je član ENFSI radne grupe za dokumente i uspješno je uradio “Proficiency test - EDEWG 2015” - nedestruktivna analiza i prepoznavanje tehnika printanja u organizaciji Federalne policije Savezne Republike Njemačke.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57