Laboratorija za vještačenje kompjuterskih sistema

U ovoj laboratoriji sa forenzičkim analizama - vještačenjima je započeto 2011. godine i do sada je urađeno više stotina predmeta po naredbama tužilaštava sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Laboratorija za vještačenje kompjuterskih sistema

U laboratoriji se vrše forenzičke analize - vještačenja:

  • Kompjutera, USB stikova i memorijskih kartica uz mogućnost povrata izbrisanih fajlova, pronalaska skrivenih podataka, tragova korištenja interneta, zapisa nastalih korištenjem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju putem interneta, e-mailova, utvrđivanje korištenja pojedinih softvera, datuma određenih radnji i druge informacije koje se mogu pronaći na kompjuterima;
  • Mobilnih telefona, SIM kartica i GPS uređaja uz mogućnost vještačenja mobilnih uređaja svih poznatih svjetskih proizvođača. Za pojedine mobilne uređaje omogućen je povrat izbrisanih podataka;
  • Neispravnih hard diskova i flash memorija (USB stikovi, memorijske kartice, itd.) korištenjem softverskih metoda i fizičkom zamjenom neispravnih dijelova;
  • Neispravnih mobilnih telefona, uključujući i fizički oštećene mobilne telefone, primjenom tzv. chip off metode uz korištenje najsavremenije opreme za automatsko skidanje čipova, njihovu obradu i preuzimanje podataka;
  • Optičkih medija s ciljem utvrđivanja originalnosti izdanja, a osim vizuelnog pregleda, koristi se i specijalizovani softver koji omogućava utvrđivanje datuma i softvera sa kojim su podaci snimljeni na optički medij.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57