Javne nabavke - Arhiva


Datum Naziv
02.06.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga čišćenja i kalibracije varijabilnih mikropipeta Eppendorf Research plus – LOT 3 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja TUTNAUER AUTOCLAVE – STEAM STERILIZER – LOT 4 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja gasnog hromatografa sa MS detektorom (GC MSD), gasnog hromatografa sa FID detektorom ( HS-GC-FID) i gasnog hromatografa sa masenim detektorom - LOT 5 
02.06.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga validacije i kalibracije vaga i samopokaznih termometara – LOT 6 
20.05.2021.  Plan javnih nabavki januar - jun 2021. godine 
12.03.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku maramica za dekontaminaciju radnih površina - LOT 2 
12.03.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izolacijskih kitova - LOT 1 
15.02.2021.  Obrazac realizacije ugovora 2020. godina 
08.02.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju 
08.02.2021.  Plan javnih nabavki januar - mart 2021. godine 
29.01.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke forenzičke radne stanice - LOT 1 
28.12.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog goriva eurodizel 
02.12.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sigurnosnog ormara 
17.11.2020.  Izmjena plana nabavki za 2020. godinu 
16.10.2020.  Odluka o poništenju postpka nabavke laboratorijske opreme za Laboratoriju za vještačenje požara i eksplozija, termovizijska kamera, video endoskop i digitalni multimetar 
15.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme – Uređaj za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina 
15.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kalibracije vaga – LOT 1 
15.10.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja Wasserlab water purification system – LOT 2 
15.10.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja Ultra Clear TWF UV UF TM Ultrapure Water System with TOC Monitoring, SIEMENS – LOT 3 
15.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja FTIR Agilent Cary 600 – LOT 4 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57