Javne nabavke - Arhiva

Datum Naziv
15.10.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja Wasserlab water purification system – LOT 2 
15.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske opreme – Uređaj za automatsku izolaciju nukleinskih kiselina 
06.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite UFED Touch Ultimate i UFED Physical Analyzer (serijski broj: 5904409 i 1872666254)“ - LOT 3  
06.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nadogradnje na program Magnet Axiom with Cloud Add za forenzički program „Internet Evidence Finder“ (serijski broj: 302631343233-313030303030-3631353134, software maintenance and support) - LOT 1 
06.10.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nadogradnje za forenzički program „Sumuri Recon Imager“ na „Sumuri Recon ITR” (broj licence: 0374419090029180) - LOT 2 
09.09.2020.  Plan javnih nabavki januar - decembar 2020. godine 
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja autoklava – LOT 2 
03.07.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke maramica za dekontaminaciju - LOT 3 
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System i HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler – LOT 1 
03.07.2020.  Odluka o poništenju postupka nabavke hemikalija LOT 1 
03.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pomoćne laboratorijske opreme – LOT 2 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 14 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 9 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 4 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 17 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 13 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 7 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 2 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 15 
01.07.2020.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzičke programe i opremu - LOT 11 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |