Javne nabavke - Arhiva


Datum Naziv
11.04.2022.  Privremeni plan javnih nabavki za period januar - decembar 2022. godine 
25.03.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilaraн i 7500 Real-Time PCR System – LOT 1 
25.03.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja TUTNAUER AUTOCLAVE – STEAM STERILIZER – LOТ 2 
25.03.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja termomiksera Eppendorf – LOT 3 
25.03.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja gasnog hromat. sa MS detektorom (GC MSD), headspace (HS) gasnog hromat. sa FID detektorom (HS-GC-FID) i gasnog hrom.. sa masenim detektorom i gasnog hromat. GC MSD/FID LOT 4 
25.03.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja aparata za dejonizovanu vodu proizvođača Wasserlab – LOT 5 
25.03.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga redovnog servisiranja mašine za pranje laboratorijskog posuđa LAB 500 Steelco – ЛОТ 6 
04.03.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku izolacijskih kitova  
17.02.2022.  Obrazac realizacije ugovora 2021. godina 
08.02.2022.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju 
01.02.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program "DVR Examiner" - LOT 3 
01.02.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite Analytics Desktop“ (Link Analyzer) (serijski broj: 411433658) – LOT 7 
01.02.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Cellebrite UFED Touch Ultimate и UFED Physical Analyzer" - LOT 12 
01.02.2022.  Odluka o poništenju postupka nabavke jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „UFED4PC и UFED Physical Analyzer" - LOT 19 
18.01.2022.  Plan javnih nabavki januar - mart 2022. godine 
20.12.2021.  Izmjena plana nabavki za 2021. godinu 2 
07.12.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju  
11.11.2021.  Izmjena plana nabavki za 2021. godinu 
29.10.2021.  Plan javnih nabavki januar - decembar 2021. godine 
14.10.2021.  Obrazac realizacije ugovora 2020. godina 2 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57