Javne nabavke - Arhiva


Datum Naziv
12.10.2017.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „PC 3000 UDMA“ - LOT 7 
12.10.2017.  Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „XRY/XACT Complete system“ - LOT 5 
27.07.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača - Kitovi za ekstrakciju DNK za Laboratoriju za biološka vještačenja i DNK analizu 
27.07.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljača - Kitovi za kvantifikaciju i amplifikaciju za Laboratoriju za biološka vještačenja i DNK analizu 
28.06.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Istočnom Sarajevu 
30.06.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga prevođenja 
20.03.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu 
28.04.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku usluge servisiranja uređaja: 3500 Generic Analyser, 7500 Real-Time PCR System i HID Veriti 96-Well Therminal Cycler - LOT1" 
01.04.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku motornog goriva 
12.04.2016.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Aparat za dejonizovanu (TIP II) i ultračistu vodu (TIP I) - LOT 5" 
11.09.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Arhivski ormar - LOT 4" 
12.04.2016.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Autoklav stoni, ledomat i Crosslinker - LOT 3" 
02.09.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Centrifuge, koncentrator, vorteks - LOT 2" 
12.04.2016.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Centrifuge, vorteks, termomikser sa termoblokom i magnetna mješalica - LOT 1" 
27.05.2016.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Forenzička radna stanica sa dva monitora i forenzički programi - LOT 1" 
12.04.2016.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Forenzički/alternativni izvor svjetlosti - LOT 4" 
02.09.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Frižideri i vertikalni laboratorijski zamrzivač - LOT 5" 
13.12.2016.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Grafičke radne stanice sa softverom za autentifikaciju digitalnih fotografija - LOT1" 
16.10.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Hard bloker sa radnom stanicom - LOT 6" 
04.12.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Kitovi i hemikalije za potrebe kvantifikacije i amplifikacije - LOT 4" (04.12.2015.) 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57