Javne nabavke - Arhiva


Datum Naziv
16.10.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Hard bloker sa radnom stanicom - LOT 6" 
22.10.2015.  Obrazac realizacije ugovora (22.10.2015.) 
30.10.2015.  Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci od 29.10.2015. godine 
06.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Laboratorijski potrošni materijal - LOT 1" (06.11.2015.) 
06.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Sitan inventar - LOT 2" (06.11.2015.) 
06.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Laboratorijski papir u rolni sa odgovarajućim držačem za rolne - LOT 3" (06.11.2015.) 
06.11.2015.  Odluka o poništenju postupka nabavke "Materijal za pakovanje i obilježavanje - LOT 4" (06.11.2015.) 
06.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Mikropipete sa nastavcima - LOT 5" (06.11.2015.) 
06.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Laboratorijski stoni pH metar - LOT 6" (06.11.2015.) 
16.11.2015.  Obrazac realizacije ugovora (16.11.2015.) 
16.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički softver i opremu za vještačenje mobilnih telefona TIP1 - LOT 1 
16.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički softver za vještačenje kompjutera TIP1 - LOT 2 
27.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "UV Crosslinker uređaj - LOT 1" (27.11.2015.) 
27.11.2015.  Odluka o poništenju postupka nabavke ""Firewall" i digitalna kamera - LOT 2" (27.11.2015.) 
27.11.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Laboratorijska oprema za vještačenje kompjuterskih sistema - LOT 3" (27.11.2015.) 
27.11.2015.  Pisani poziv za nabavku usluga prevođenja (27.11.2015.) 
03.12.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički softver i opremu za vještačenje mobilnih telefona TIP2 (03.12.2015.) 
04.12.2015.  Odluka o poništenju postupka nabavke "Reagensi za biološka i hemijska vještačenja - LOT 1" (04.12.2015.) 
04.12.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Preliminarni testovi za biološku forenzičku laboratoriju - LOT 2" (04.12.2015.) 
04.12.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Kitovi za izolaciju DNK - LOT 3" (04.12.2015.) 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57