Dokumenti


Ostalo
Odluka o usvajanju Srednjoročnog plana rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2020-2022. godinu 
Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja za vrijeme trajanja štrajka 
Plan integriteta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2017. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2021. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2022. godinu 
Program rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2023. godinu  
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2019-2021. godine 
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2020-2022. godine 
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2021-2023. godina - nacrt 
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2022-2024. godine 
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2023-2025. godine 
Srednjoročni plan rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za period 2024-2026. godine - nacrt 
Srednjoročni plan rada za period 2016-2018. godina 
Zbirni pregled isplaćenih novčanih nagrada - stimulacija uposlenim u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja za mjesec januar 2023. godine 
| 1 | 2 | naredna >>