Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
08.02.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju 
12.03.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku maramica za dekontaminaciju radnih površina - LOT 2 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga preventivnog servisa i zamjene sijalica za uređaj Crosslinker BLX-254 UV Vilber Lourmat – LOT 2 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja gasnog hromatografa sa MS detektorom (GC MSD), gasnog hromatografa sa FID detektorom ( HS-GC-FID) i gasnog hromatografa sa masenim detektorom - LOT 5 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja TUTNAUER AUTOCLAVE – STEAM STERILIZER – LOT 4 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System, HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler i Pro Flex PCR System 96-well block – LOT 1 
29.01.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke forenzičke radne stanice - LOT 1 
07.12.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju  
02.06.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga čišćenja i kalibracije varijabilnih mikropipeta Eppendorf Research plus – LOT 3 
02.06.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga validacije i kalibracije vaga i samopokaznih termometara – LOT 6 
| 1 | 2 | naredna >>