Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu

Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu počela je sa radom u julu 2016. godine i od tada je uradila niz vještačenja prema naredbama tužilaštava i sudova sa svih nivoa vlasti u BiH, kako u krivičnim tako i u parničnim postupcima. Laboratorija je izgrađena prema zahtjevima struke, sa dvije odvojene linije rada i opremljena najsavremenijom opremom validiranom za forenzičku upotrebu.

U Laboratoriji se u okviru forenzičke DNK analize - vještačenja vrši vještačenje bioloških tragova humanog porijekla (krvi, kose, dlake, sjemene tekućine, epitelnih ćelija, sekreta i dr.) sa mjesta zločina i referentnih uzoraka izuzetih od osumnjičenih. U okviru forenzičkih DNK testova Laboratorija nudi usluge STR testiranja autosomalnih lokusa i Y-STR, u svrhu identifikacije i individualizacije tragova sa mjesta zločina, kao i dokazivanja očinstva i srodstva.

Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57