Vijesti

12.02.2014.
Arhiva

Predstavnici NKTC MUP-a Republike Srbije posjetili Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja

U posjeti Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja, 10. i 11. februara 2014. godine, boravili su Dragan Mijović, zamjenik načelnika Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Republike Srbije, i Nataša Radosavljević-Stevanović, rukovodilac Odsjeka za hemijsko – fizička vještačenja. Predmet razgovora bio je sagledavanje dosadašnje i konkretizacija potreba dalje saradnje.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57