Vijesti

06.12.2023.
Najnovije vijesti

Sastanak sa ekspertom Europske komisije za reviziju projekta ICMP

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija sa svojim suradnicima Lejlom Kasalo, pomoćnikom direktora, Sanjom Pržulј, šefom Odjelјenja za podršku, Almom Filipović-Žunić, šefom Odsjeka za biološka i DNK vještačenja, i Unom Morankić, stručnim savjetnikom za analizu DNK, sastao se danas, 06. 12. 2023. godine, sa g. Raimondom Bertolijem, vanskim ekspertom angažiranim od strane Europske komisije.

Povod za održavanje današnjeg sastanka jeste revizija učinka projekta koji provodi Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) u sklopu IPA 2019 programa „Nastavak podrške BiH da riješi pitanje nestalih iz sukoba devedesetih i da preuzme veću odgovornost za proces" u smislu postizanja projektnih cilјeva, zadataka i saradnje sa klјučnim partnerima, odnosno Agencijom za forenzička ispitivanja i vještačenja kao primarnim partnerom Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u ovom projektu. Tokom današnjeg sastanka, pored predstavlјanja aktivnosti koje g. Bertoli sprovodi u okviru svog angažmana, održana je i kratka prezentacija dosadašnjih rezultata i budućih aktivnosti u sklopu projekta.

Direktor Samardžija je naglasio da je ovaj projekat jedan od istaknutijih rezultata Agencije u proteklom periodu, te dodao da je nedavno završeno građevinsko prilagođavanje prostorija Agencije u kojima je smještena Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu. Dodao je, takođe, da su predstojeći koraci u projektu nabavka potrebne opreme radi osposobljavanja ove laboratorije za sprovođenje analiza DNK u procesu identifikacije u vezi sa obradom postmortalnih uzoraka nestalih i drugih lica koje je potrebno identificirati, kao i zapošljavanje stručnog kadra što je jedan od zahtjeva koji je potrebno ispuniti da bi se stvorili uslovi za održivost postignutih ciljeva predviđenih projektom.

Na kraju današnjeg sastanka sagovornici su izrazili spremnost za ulaganje dodatnih napora kako bi se preostali planovi predviđeni ovim projektom realizirali u što kraćem roku sa cilјem da Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja može nastaviti sa aktivnostima i obavezama koje proizilaze iz projekta "Nastavak podrške BiH da riješi pitanje nestalih iz sukoba devedesetih i da preuzme veću odgovornost za proces".

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57