Vijesti

14.11.2023.
Najnovije vijesti

Ataše unutarnjih poslova Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Španije za Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru posjetila Agenciju

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija sastaо se danas, 14. novembra 2023. godine, u prostorijama Agencije sa atašeom unutarnjih poslova Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Španije za Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Fani Nicolás Martínez.

Nakon što su predstavljene zakonske nadležnosti Agencije, kao i njena organizacija i postignuti rezultati u radu, teme današnjeg susreta bile su, između ostalog, načini realiziranja moguće suradnje u okviru programa fondova EU za policijsku podršku Bosni i Hercegovini. Naime, Glavna uprava forenzičke policije u sastavu Nacionalne policije Kraljevine Španije iskazala je svoju zainteresiranost da učestvuje u Komponenti 9 programa fondova EU, koja se uklapa u oblast njihovih nadležnosti. U okviru navedene komponente Glavna uprava forenzičke policije može ponuditi eksperte i svoju stručnost za suradnju sa korisnikom sredstava iz programa fondova EU, ili uspostavljanje suradnje sa drugim zemljama koje su zainteresirane da budu lideri u okviru Komponente 9.

Tokom sastanka posebno je istaknuto da se dosadašnja suradnja između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije iz oblasti sigurnosti ogledala kroz donaciju španske Vlade za projekat „Jačanje policijskih kapaciteta u BiH u borbi protiv organiziranog kriminala“, kada je za Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja izdvojen je novčani iznos putem kojeg je, preko Španske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju, realizirana kupovina opreme za Laboratoriju za vještačenja glasa i audio zapisa. Također, u sklopu navedenog projekta realizirano je i nekoliko obuka iz forenzičke akustike, kako u prostorijama Agencije, tako i u Kraljevini Španiji.

Na kraju današnjeg sastanka izražena je želja i namjera za nastavkom i unapređenjem postojeće suradnje.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57