Vijesti

20.09.2023.
Aktuelne vijesti
Direktor Instituta za akreditiranje BiH posjetio Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija sastao se danas, 20. 09. 2023. godine, u prostorijama Agencije sa direktorom Instituta za akreditiranje BiH Dražanom Primorcem.

Tema sastanaka je bila preduzimanje neophodnih koraka u vezi sa potvrđivanjem akreditiranog područja Agencije (LI-151-01) za naredni period od četiri godine, kao i proširenje akreditacije Agencije dodatnim laboratorijskim metodama.

Institut za akreditiranje BiH je 2019. godine donio je odluku o akreditiranju četiri laboratorijske metode Agencije u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025:2006, odnosno BAS EN ISO/IEC 17025:2018 na period od 2019-2023. godine. Ovim je Agencija postala prva forenzička institucija u Bosni i Hercegovini koja posjeduje ovu prestižnu međunarodnu akreditaciju.

Primjenom standarda BAS EN ISO/IEC 17025 „Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracijskih laboratorija“ olakšava se suradnja laboratorija i drugih tijela, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Od laboratorija se danas zahtijeva da funkcionirajuu na način koji osigurava da su njihove metode i podaci pouzdani. Pored toga, rezultati su prihvatljiviji na međunarodnom nivou kada laboratorije posluju u skladu sa ovim standardom.

Na kraju današnjeg sastanka dosadašnja suradnja ove dvije institucije ocijenjena je izuzetno uspješnom, a razgovaralo se i o mogućnostima razvoja i unapređenja suradnje kroz potencijalnu edukaciju i razmjenu tehničkih eksperata i ocjenjitelja.