Vijesti

24.08.2023.
Najnovije vijesti

Nastupna posjeta direktora Agencije za policijsku podršku

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija primio je danas, 24. 08. 2023. godine, u nastupnu posjetu novoimenovanog direktora Agencije za policijsku podršku, Envera Hadžiahmetovića, i njegovog zamjenika Mišu Ćavara.

Tokom sastanka direktor Samardžija upoznao je rukovodstvo Agencije za policijsku podršku sa ostvarenim rezultatima Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, uspostavlјenim laboratorijama i linijama rada, kao i problemima i izazovima u radu sa kojima se Agencija susreće. Također, analizirana je međusobna suradnja i razgovaralo se i o implementaciji Sporazuma o ustupanju prava korištenja informacijskog sistema kadrovske evidencije koji su potpisale ove dvije upravne organizacije u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH. Navedeni informacijski sistem bi trebao značajno olakšati i unaprijediti rad lјudskih resursa u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja kao značajnoj instituciji sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine.

Na kraju posjete sugovornici su se usaglasili da dosadašnja uspješna suradnja treba da se nastavi i pobolјšava u budućnosti, te su dogovoreni pravci razvoja dalјnje suradnje.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57