Vijesti

22.08.2023.
Aktuelne vijesti
Posjeta rukovodioca Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije Agenciji

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija održao je danas, 22. 08. 2023. godine, u prostorijama Agencije radni sastanak sa rukovodiocem Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije, Mladenom Milosavlјevićem.

Ovom prilikom naglašena je dosadašnja veoma uspješna i profesionalna suradnja između Agencije i Federalne uprave policije, posebno u kontekstu razmjene forenzičkog kadra, učešća na mnogobrojnim seminarima i edukacijama eksperata po određenim forenzičkim specijalističkim disciplinama. Po završetku sastanka rukovodioci ove dvije forenzičke institucije usaglasili su se da postojeću dobru suradnju treba i dalјe jačati i razvijati, a dogovoreni su i modaliteti i pravci za nastavak suradnje.