Vijesti

05.07.2023.
Aktuelne vijesti
Održana obuka iz oblasti zaštite tajnih podataka

U prostorijama Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja 3. i 4. jula održana je obuka pod nazivom Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka koju su, u organizaciji ADS –a, održali certificirani predavači iz Sektora za zaštitu tajnih podataka Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Na obuci, čije je održavanje predviđeno članom 72. Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, učestvovalo je 27 službenika Agencije, na čije se obavljanje svakodnevnih aktivnosti i zadataka odnose odredbe овог Zakona.

Tokom obuke prezentovana je zakonska regulativa odnosno propisi iz oblasti zaštite tajnih podataka kao i personalna sigurnost i sigurnost dokumenata (provjere, izdavanje i validnost dozvola, principi, klasifikacija, razmjena, čuvanje, evidencije, registri). Učesnici su upoznati sa fizičkim, organizacijskim i tehničkim mjerama, postupcima i standardima za čuvanje tajnih podataka (fizička zaštita objekata, sigurnosne zone i područja, fizičke i tehničke mjere zaštite tajnih podataka) kao i nadležnostima državnog sigurnosnog organa i funkcioniranju rada osnovnog sistema registara. Takođe, bilo je riječi i o informatička sigurnost tj. sigurnosti komunikacija, kriptosigurnosti, a službenici Agencije su upoznati i sa akreditacijom I-K sistema za obradu, prijenos i pohranu podataka kao i sa sigurnosno operativnim procedurama sistema.