Vijesti

17.05.2023.
Arhiva

Studenti Kriminologije i sigurnosnih studija posjetili Agenciju

Dana 17. 05. 2023. godine upriličena je posjeta Agenciji za forenzička ispitivanja studenata II godine Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – smjer „Kriminologija i sigurnosnih studije“ i studente II ciklusa studija – smjer „Kriminologija i sigurnosnih studije“ u pratnji prof. dr Nebojše Bojanića i prof. dr Muamera Kavazovića.

Direktor Agencije Radiša Samardžija poželio je dobrodišlicu studentima i profesorima i istakao da ovakve posjete doprinose informiranosti javnosti i daju novu dimenziju shvatanju uloge ove agencije u društvu. Putem prezentacije studenti su upoznati sa nadležnostima, aktivnostima i ulogom koju Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja ima u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine. Studenti su pored osnovnih informacija o Agenciji, imali priliku i da obiđu laboratorije koje funkcionišu u sastavu Agencije kao i da dobiju odgovore na postavlјena pitanja iz oblasti rada svake laboratorije.

Na kraju posjete, studenti i profesori su iskazali veliko zadovolјstvo viđenim sadržajima i održanom prezentacijom i ovu posjetu smatraju izuzetno korisnom u procesu njihove edukacije.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57