Vijesti

11.02.2023.
Arhiva

Zaposleni Agencije uzeli učešće na obuci za komunikatore u cilјu jačanja koordinacije i kapaciteta u odnosima sa javnošću

U prostorijama Ministarstva sigurnosti BiH u periodu od 06. do 10. febriara 2023. godine održana je obuka za komunikatore u cilјu jačanja koordinacije i kapaciteta u odnosima s javnošću u kojoj je učešće uzela i stručni savjetnik za međunarodnu saradnju, međuagencijsku saradnju i odnose s medijima u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja, Damjena Ostojić.

Obuka je organizovana u suradnji Ministarstva sigurnosti BiH i NATO StratCom tima i obuhvatila je različite teme, kao što su pristup strateškim komunikacijama, StratCom discipline i odnosi, okviri, smjernice, plan integralnih komunikacija i operacionalizacija StratComa. Među predavačima na obuci bili su NATO oficiri, kapetan Joshua Foly i major Bahadir Yildirim.

U Agencije će se nova znanja stečena tokom četvorodneve obuke moći primijeniti u oblasti komunikacija i odnosa s javnošću.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57