Vijesti

06.12.2022.
Arhiva

Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja ponovo posjetili predstavnici Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Dana 06. 12. 2022. godine Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja ponovo su posjetili predstavnici Vlade Sjedinjenih Američkih Država u okviru Globalnog programa pomoći u borbi protiv terorizma.

Direktor Agencije Radiša Samardžija sa svojim suradnicima održao je sastanak sa g. Leejem Lerussijem, savjetnikom-mentorom za digitalnu forenziku i borbu protiv terorizma, i g. Victorom Lloydom, višim savjetnikom za borbu protiv terorizma. Tokom sastanka se razgovaralo o nastavku i jačanju međusobne suradnje u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja iz nadležnosti Agencije. Predmet razgovora bili su i oblast digitalne forenzike, vještačenja digitalnih dokaza kao i mogući pravci i modaliteti buduće suradnje kroz pomoć Agenciji u okviru Globalnog programa u borbi protiv terorizma.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57