Vijesti

23.09.2022.
Arhiva

Agenciju posjetili predstavnici policije Češke Republike

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja g. Radiša Samardžija održao je 23. 09. 2022. godine sastanak sa predstavnicima policije Češke Republike kapetanom Andreom Frydryhovom, kapetanom Zdenekom Solaiom, kapetanom Milanom Rozumom i kapetanom Mihalom Krejčijem. Tom prilikom predstavljeni su kapaciteti, dosadašnji ostvareni rezulati i planovi u daljnjem radu Agencije, a upriličen je i obilazak laboratorija.

Predstavnici policije Češke Republike posjetili su Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja tokom trajanja njihove studijske posjete koja se održavala sa ciljem upoznavanja sa načinima upravljanja nezakonitim migracijama i tehnikama otkrivanja falsifikovanih dokumenata.

Uzimajući u obzir činjenicu da se Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, između ostalog, u okviru svojih zakonskih nadležnosti bavi i forenzičkim ispitivanjima i vještačenjima zaštitnih elemenata novčanica i dokumenata, predstavnici češke policije imali su priliku da se detalјnije upoznaju sa linijama rada u Laboratoriji za grafološka/grafopskopska vještačenja te steknu bolјu sliku o načinima otkrivanja falsifikovanih dokumenata. Laboratorija za grafološka/grafopskopska vještačenja Agencije je trenutno jedina forenzička laboratorija u Bosni i Hercegovini koja ima akreditiranu metodu za zaštitne elemente novčanica i dokumenata u skladu sa međunarodnim standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57