Vijesti

20.09.2022.
Arhiva

Rukovodstvo Agencije uzelo učešće u Drugoj Regionalnoj konferenciji "Sarajevo Migration Dialogue"

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, g. Radiša Samardžija, sa svojim suradnicima uzeo je učešće na Drugoj Regionalnoj konferenciji "Sarajevo Migration Dialogue" koja se održavala od 19. do 21. septembra 2022. godine u Sarajevu. Ovaj skup na visokom nivou okupio je klјučne osobe iz oblasti migracija, azila i upravlјanja granicama iz regiona i Europske unije, koji su tokom ova dva dana razgovarali o regionalnoj suradnji, definiranju najbolјih praksi u upravlјanju migracijama kao i jačanju kapaciteta za koordinaciju nadležnih institucija zemalјa Zapadnog Balkana.

Ministri regiona, predstavnici EU i međunarodnih organizacija diskutovali su o povratcima i readmisiji migranata u zemlјe porijekla s cilјem definiranja najbolјeg modaliteta za rješavanja ovih izazova. Važan segment u borbi protiv ilegalnih migracija je i zajednička borba protiv krijumčarenja i trgovine lјudima, o čemu se takođe razgovaralo na konferenciji.

Organizator konferencije bilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uz podršku Vlade Švicarske i Hilfswerk International-a.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57