Vijesti

01.08.2021.
Arhiva
Plan stvaranje uslova za međunarodnu razmjenu forenzičkih podataka

SARAJEVO, 1. AVGUSTA /SRNA/ - Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Radiša Samardžija rekao je da je plan Agencije za narednu godinu stvaranje uslova za međunarodnu razmjenu forenzičkih podataka, što je jedan od uslova za ulazak BiH u EU.

"Plan je dalje uspostavljanje i provođenje zakonom propisanih nadležnosti kroz uspješno funkcionisanje postojećih laboratorija i njihova modernizacija, a s ciljem što kvalitetnijih i opsežnijih vještačenja", rekao je Samardžija Srni.

On ističe da je poseban akcenat na stvaranju uslova za međunarodnu razmjenu forenzičkih podataka definisanih Prumskim sporazumom, a tiče se analize DNK i daktiloskopskih vještačenja.

Samardžija navodi da će težište rada Agencije biti i na uspostavljanju novih laboratorijskih kapaciteta, s ciljem provođenja zakonom propisane nadležnosti, u slučaju balističko-mehanoskopskog i vještačenja požara i eksplozija.

Proces akreditacije i uspostavljanje novih laboratorijskih kapaciteta, kaže Samardžija, aktivnosti su koje se provode, između ostalog, i radi dobijanja statusa člana Evropske mreže instituta za forenzičke nauke /ENFSI/.

"Agencija bi akreditacijom i članstvom u ENFSI stvorila mogućnosti da sama ili u saradnji sa sličnim forenzičkim institucijama drugih evropskih zemalja uspješno participira u najsloženijim vještačenjima iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala", rekao je Samardžija.

S tim u vezi, kaže Samardžija, u BiH je potrebno da se izvrši standardizacija forenzičkih aktivnosti, a toga se dotiče i Prumski sporazum koji zahtijeva da zemlje u procesu pridruživanja EU moraju da ispune međunarodne zakonodavne i druge standarde, naročito kada su u pitanju laboratorije za biološka vještačenja i DNK analizu i za daktiloskopska vještačenja.

On kaže da Agencija, osim stručnog i dobro obučenog kadra, raspolaže sa visokosofisticiranom opremom koja je među najsavremenijom na prostoru bivše Jugoslavije i jedina je akreditovana institucija ove vrste djelatnosti u BiH.

"Svake godine Agencija ulaže značajna finansijska sredstva za obnavljanje licenci forenzičkih programa, kao i provjere znanja forenzičara putem stručnih testova, što je jedan od uslova da može pouzdano da vrši vještačenje i kod najtežih oblika krivičnih djela u oblasti organizovanog kriminala", ističe Samardžija.

On navodi da su eksperti Instituta za akreditaciju BiH tokom posljednje nadzorne posjete u maju produžili važenje certifikata akreditacije Agenciji

do 2023. godine.

"Sve ovo daje dodatnu snagu pouzdanosti, nepristrasnosti i validnosti njenih stručnih nalaza i mišljenja koja se dostavljaju nadležnim sudovima i tužilaštvima širom BiH", pojašnjava Samardžija.

On ističe da je predviđeni razvoj Agencije osjetno usporen zbog moratorijuma na zapošljavanje u institucijama BiH, te da je nemoguće sprovesti strateški cilj da se u paralelnim procesima obavlja nabavka sofisticirane opreme i zapošljava stručni kadar koji će na njoj raditi.

Samardžija ukazuje da je trenutna kadrovska popunjenost oko 50 odsto i da je neophodno omogućiti jačanje Agencije stručnim kadrom kako bi blagovremeno izvršavala naredbe tužilaštava i sudova i doprinijela njihovom efikasnijem funkcionisanju u rješavanju predmeta krivičnih djela.

"Da bi se sve što je planirano i realizovalo, a Agencija nastavila sa dosadašnjim uspješnim radom kao respektabilna institucija u oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja, od izuzetnog je značaja snažna budžetska i institucionalna podrška u narednom periodu", poručio je Samardžija.

Preuzeto sa: www.srna.rs