Vijesti

27.04.2021.
Arhiva
Ocjenjitelji BATA-e ponovo u posjeti Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

26. i 27.04.2021. godine tim ocjenjivača Instituta za akreditovanje BiH (BATA) boravi u nadzornoj posjeti u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja u sklopu procesa akreditacije gdje ih je primio direktor Agencije g. Radiša Samardžija sa svojim suradnicima. Agencija je jedina forenzička insituticija u Bosni i Hercegovini koja posjeduje prestižnu međunarodnu akreditaciju prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Tim koji čini Uzeir Ajanović, Muhidin Rašidović, Saša Mrdović i Mia Šešum obaviće ocjenjivanje po tačkama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018, po unaprijed utvrđenom planu i rasporedu.