Javne nabavke - Odluke o izboru / poništenju

Datum Naziv
02.06.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga validacije i kalibracije vaga i samopokaznih termometara – LOT 6 
02.06.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke usluga čišćenja i kalibracije varijabilnih mikropipeta Eppendorf Research plus – LOT 3 
07.12.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju  
29.01.2021.  Odluka o poništenju postupka nabavke forenzičke radne stanice - LOT 1 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja za uređaje 3500 Genetic Analyzer sa 8 kapilara, 7500 Real-Time PCR System, HID Veriti® 96-Well Thermal Cycler i Pro Flex PCR System 96-well block – LOT 1 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja TUTNAUER AUTOCLAVE – STEAM STERILIZER – LOT 4 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog servisiranja gasnog hromatografa sa MS detektorom (GC MSD), gasnog hromatografa sa FID detektorom ( HS-GC-FID) i gasnog hromatografa sa masenim detektorom - LOT 5 
02.06.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga preventivnog servisa i zamjene sijalica za uređaj Crosslinker BLX-254 UV Vilber Lourmat – LOT 2 
12.03.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku maramica za dekontaminaciju radnih površina - LOT 2 
08.02.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kitova za kvantifikaciju i amplifikaciju 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program i opremu „XRY/XACT Complete system“ (serijski broj: 2-1377100) – LOT 11 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program i opremu „PC 3000 UDMA“ (serijski broj: 007744, software maintenance and support) – LOT 16 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „X-Ways Forensic“ (serijski broj: 4666A8A7) – LOT 2 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „UFED4PC i UFED Physical Analyzer“ (serijski broj: 419289903) – LOT 19 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Sumuri Recon Lab“ (serijski broj: 0374419120041648) – LOT 14 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Sumuri Recon ITR“ (serijski broj: 0374419090029180) – LOT 13 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Sumuri Carbon“ – LOT 15 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „PC 3000 Flash“ (serijski broj: 002642) – LOT 9 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Mount Image Pro” (serijski broj: 8DB9-E6EF-22E3) – LOT 5 
01.07.2021.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednogodišnjeg produženja licence za forenzički program „Magnet Axiom with Cloud Add-on“ (serijski broj: SCY7734920100042) – LOT 10 
<< prethodna | 1 | 2 |