Vijesti

05.12.2023.
Najnovije vijesti
Agencija ponovo ugostila studente

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija poželio je danas, 05. 12. 2023. godine, u prostorijama Agencije dobrodošlicu studentima treće godine osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Studenti su sa predmetnim profesorom dr Urošom Penom u okviru nastavnog plana i programa posjetili Agenciju kako bi se upoznali sa njenim zakonskim nadležnostima, organizacijskom strukturom i laboratorijama koje djeluju u sastavu Agencije.

U prvom dijelu posjete studentima je održana prezentacija o nastanku Agencije, kao i njenim postignutim rezultatima te daljnjim planovima. Nastavak posjete se ogledao u obilasku laboratorija Agencije kada su studenti kroz razgovor sa zaposlenima imali priliku da se upoznaju sa metodama rada, vrstama naredbi koje pristižu u Agenciju i vrstama forenzičkih ispitivanja i vještačenja koja se izvode na osnovu tužilačkih naredbi i sudskih zahtjeva.

Na kraju posjete profesor i gosti su izrazili svoje zadovoljstvo gostoprimstvom kao i predstavljenim kapacitetima Agencije, te je izražena namjera da se ovakav vid posjeta Agenciji nastavi održavati u narednim godinama i sa novim generacijama studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.