Vijesti

24.11.2023.
Najnovije vijesti
Posjeta predstavnika EUFOR-a Agenciji

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija sastao se 23. 11. 2023. godine u prostorijama Agencije sa predstavnicima EUFOR-a g. Dariom Franzonijem, oficirom za vezu sa agencijama za provođenje zakona, i g. Ugom Travalignijem, oficirom za vezu.

Tokom sastanka predstavlјene su zakonske nadležnosti Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, postojeći forenzički kapaciteti i laboratorije koje djeluju unutar Agencije, kao i uspješno realizirane aktivnosti u proteklom periodu te strategija dalјnjeg razvoja. Oficiri za vezu EUFOR-a predstavili su svoje trenutne aktivnosti i buduće planove sa cilјem ostvarivanja uspješne suradnje sa Agencijom.

Na kraju sastanka, izraženo je obostrano zadovolјstvo održavanjem posjete predstavnika EUFOR-a Agenciji te su dogovoreni pravci i modaliteti dalјnje suradnje.