Vijesti

03.08.2023.
Aktuelne vijesti
ZA POLA GODINE 30 SVJEDOČENJA NA ROČIŠTIMA U BiH

ISTOČNO SARAJEVO, 2. AVGUSTA /SRNA/ - Zaposleni u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH u prvih šest mjeseci svjedočili su 30 puta na sudskim ročištima širom BiH, rekao je Srni direktor Agencije Radiša Samardžija.

Samardžija naglašava da Agencija radi samo po zahtjevima sudova, tužilaštava i nadležnih policijskih agencija, te ne naplaćuje svoje usluge vještačenja i sama snosi troškove prisustva vještaka sudskim procesima, kao i uviđajima i rekonstrukcijama događaja. On smatra da u ovaj institut treba ugraditi i mogućnost dodatka na platu zaposlenim u Agenciji koji rade na poslovima forenzičkih ispitivanja i vještačenja, budući da se radi o deficitarnim kadrovima koji neposredno postupaju sa dokaznim materijalom, te rade po različitim nalozima koje dostavljaju nadležne pravosudne institucije.

PORAST VJEŠTAČENjA UZORAKA ZA 38 ODSTO

Samardžija ukazuje na činjenicu da je broj vještačenih uzoraka u prvoj polovini ove godine iznosio 1.972, što je u odnosu na isti period prošle godine porast od 38 odsto. Takođe, u proteklih šest mjeseci Agencija je zaprimila 115 naredbi što čini porast u odnosu na isti period prošle godine za 11,6 odsto. Samardžija ističe da je jedan od realnih problema sa kojima se Agencija susreće već godinama kadrovska popunjenost, s obzirom na to da je zaposleno tek nešto više od 50 odsto sistematizacijom predviđenog broja lica /28 zaposlenih od sistematizovanih 52/, zbog čega je potreban dodatni napor u procesu kadrovskog jačanja Agencije. On upozorava da sa trenutnim brojem zaposlenih Agencija nije u mogućnosti da izvršava sve obaveze u roku, pa se tako dešava da se iz godine u godinu povećava broj prenesenih, neizvršenih naredbi. Prema njegovim riječima, budžetski zahtjev Agencije je uvijek znatno viši od sredstava koja se odobravaju za sprovođenje minimalnih radnih aktivnosti, a primjer za to jeste činjenica da je Agencija za 2023. godinu tražila sredstva u iznosu od 3.479.000 KM, a odobrena su u iznosu od 2.153.000 KM, dok je ukupan iznos potreban za dalje opremanje 4.501.000 KM. "Nepovoljna budžetska atmosfera tokom prethodnih nekoliko godina značajno je otežavala nastavak razvoja uspostavljanja planiranih kapaciteta Agencije", navodi Samardžija.

Na polju međuinstitucionalne saradnje, ističe on, Agencija i dalje nastavlja da održava i poboljšava dobre odnose i saradnju sa ostalim agencijama za sprovođenje zakona, kao i sa pravosudnim i obrazovnim institucijama, što se ogledalo u održavanju brojnih radnih sastanaka i posjeta. "U prilog kvalitetnom i profesionalnom obavljanju poslova forenzičkih ispitivanja i vještačenja ide i podatak da većina uspostavljenih laboratorija Agencije ima status pridruženih članova radnih grupa Evropske mreže forenzičkih naučnih instituta /ENFSI/", naglašava Samardžija.

AGENCIJA STASALA U RESPEKTABILNU BEZBJEDNOSNU INSTITUCIJU

Prema njegovoj ocjeni, Agencija je izrasla u respektabilnu bezbjednosnu instituciju kojoj sve više naredbi na vještačenje dostavljaju tužilaštva i sudovi sa svih nivoa vlasti u BiH, a zbog visokih standarda u radu i kvaliteta vještačenja uspjela je da izvrši akreditaciju četiri metode rada u laboratorijama prema međunarodnom standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018, te da se približi sticanju članstva u ENFSI-u. Jedan od istaknutijih rezultata u proteklom periodu, navodi on, je da Agencija u saradnji sa Međunarodnom komisijom za nestala lica sprovodi Projekat "Nastavak podrške BiH da preuzme pitanje lica nestalih u sukobu devedesetih i da preuzme veću odgovornost za proces".

Preuzeto: http://www.srna.rs