Vijesti

25.04.2023.
Aktuelne vijesti
U Agenciji održan sastanak sa predstavnicima Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Radiša Samardžija sa svojim saradnicima Lejlom Kasalo, pomoćnikom direktora za pravne, finansijske i opšte poslove, i Sanjom Pržulj, šefom Odjeljenja za podršku, održao je danas, 25.04.2023. godine, sastanak sa predstavmicima Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, g. Dejanom Šetinom i gđom Mirnom Bevandom.

Za vrijeme sastanka direktor Samardžija je predstavnicima Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja predstavio nadležnosti Agencije, postojeće forenzičke kapacitete, laboratorije u pripremi i strategiju daljnjeg razvoja Agencije. Također, prisutni su upoznati sa time da je Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja jedina ustanova u BiH koja ima isključivu nadležnost za sve vrste medicinskog vještačenja kao i mogućnost da odredi vrstu teških bolesti i stepen oštećenja organizma po međunarodnim standardima, a sa ciljem rješavanja sve većeg broja slučajeva invalida rada druge kategorije kako bi se spriječilo nenamjensko trošenje budžetskih sredstava.

Cilj današnjeg sastanka je, između ostalog, bio i dogovaranje pravaca i modaliteta potencijalne buduće suradnje kao i potpisivanje sporazuma o suradnji.