Vijesti

11.11.2022.
Aktuelne vijesti
Radionica EU za kompletiranje upitnika za procjenu HBRN potreba u Bosni i Hercegovini

Predstavnici Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja bili su učesnici radionice EU za kompletiranje upitnika za procjenu HBRN potreba u Bosni i Hercegoviniu koja se održavala u Sarajevu u periodu od 08. do 10. novembra 2022. godine. Radionicu je organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije (JRC EC). Pored domaćina i predstavnika Agencije, radionici su prisustvovali i predstavnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekenomskih odnosa BiH, ministarstava unutarnjih poslova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te entitetskih uprava civilnih zaštita i Brčko distrikta. Radionica je, kako je istaknuto tokom njenog održavanja, važan korak ka narednim aktivnostima izrade HBRN akcijskog plana u 2023. godini.