Vijesti

29.07.2022.
Arhiva
Zaposleni Agencije uzeli učešće u radionici-panel diskusiji na temu javnih nabavki

U hotelu „Monti“ na Igmanu 28. 07. 2022. godine održana je radionica-panel diskusija na temu javnih nabavki u kojoj su učešće uzeli u zaposleni Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja.

Radionica-panel diskusija pokrivala je četiri teme i to: Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, izmjene ugovora o javnim nabavkama i načini rješavanja ovog problema, e-aukcija – za i protiv kao i zloupotreba pravne zaštite – načini i rješenja. Među panelistima radionice-panel diskusije bili su, između ostalih, i direktor Agencije za javne nabavke BiH sa svojim saradnicima.

Sticanjem novih znanja i razmjenom iskustava tokom radionice-panel diskusije zaposleni Agencije će na lakši i bolјi način prevazilaziti eventualne prepreke u svom radu.