Vijesti

04.06.2021.
Arhiva
U Agenciji održan sastanak u vezi sa implementacijom projekta EVOFINDER

Predstavnici Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini boravili su danas u posjeti Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja u vezi sa implementacijom projekta EVOFINDER. Seurre Pascal, vojni savjetnik za SALW, Lakdar Attar, državni balistički koordinator, Charles-Edouard Coquillard, glavni tehničar, Vanessa Roumiguie, asistent policijskog atašea i Yann Barroul, pripravnik u Uredu za unutrašnju sigurnost održali su tom prilikom sastanak sa direktorom Agencije, g. Radišom Samardžijom, i njegovim suradnicima. Implementacija projekta EVOFINDER vrši se na osnovu Sporazuma o donaciji sistema EVOFINDER potpisanog između Republike Fracuske i Bosne i Hercegovine.

EVOFINDER sistem je sistem za balističko prepoznavanje koji omogućava analizu municije i oružja, njihovu provjeru u zajedničkoj bazi podataka i eventualno poređenje slučajeva u cijeloj Bosni i Hercegovini, a sve u cilju jačanja borbe protiv krijumčarenja vatrenog oružja, municije i eksploziva.

Za vrijeme sastanka sugovornici su sumirali rezultate i pozitivne utiske u vezi sa dosadašnjom uspješnom suradnjom koje je ostvarena sa Ambasadom Republike Francuske u Bosni i Herecegovini kao i sa forenzičnim institucijama Republike Francuske kroz IPA i TAIEX projekte te je iskazana obostrana želja za nastavkom i produbljenjem suradnje.